ΔΟΚΙΜΟΙ UNIT MANAGERS – 2022

Οι Νικητές
  • 1ο Βραβείο: Ευαγγελία Κοβάτση

    2ο Βραβείο: Ιωάννης Κίντος

    3ο Βραβείο: Αλέξανδρος Μανιατάκος